SZKOLIMY DLA SIEBIE

18:00

10 lipca 2014

Ilość przewożonych transportem drogowym towarów niebezpiecznych systematycznie wzrasta. Szacuje się, że obecnie w Polsce w cysternach jest przewożonych rocznie około 100 mln ton, z czego największy udział mają paliwa silnikowe. Osoby, które zajmują się napełnianiem i opróżnianiem cystern, powinny zostać przeszkolone, stosownie do stopnia ponoszonej odpowiedzialności.

W Anneberg Transpol w Zielonej Górze kierowcy rozpoczęli szkolenie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które jest częścią inicjatywy „Odpowiedzialna dbałość”.

Koncerny chemiczne, które zatrudniają przewoźników, chcą mieć pewność, że towar jest bezpieczny od załadunku aż po rozładunek. Wybuch, wypadek czy inne zdarzenie może doprowadzić  do ogromnych szkód, utraty życia i degradacji środowiska naturalnego.

Wspieranie zwolnionych nauczycieli

17:45

26 czerwca 2014

Czwartek Z EFS. Wsparcie pracowników lubuskich instytucji sektora oświaty objętych „programem zwolnień”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

CZWARTEK z EFS

08:55

10 czerwca 2014

W ramach cyklu Czwartek z Europejskim Funduszem Społecznym prezentujemy poniższe konkursy oraz audycje:

 

14 – 11.12.2014 „Zmieniamy życie”. Podsumowanie czwartej edycji radiowych czwartków z Europejskim Funduszem Społecznym. Fragmenty reportaży, które przypomną w jakich projektach, często mających wpływ na ich bycie i życie, brali udział Lubuszanie.

=======================================

13 – 27.11.2014 Bo ja to kocham. Projekt „Profesjonalna pielęgniarka i położna” realizowany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp.

=======================================

 12 – 13.11.2014 Nauczyciel powinien uczyć się całe życie. W audycji „Czwartek z EFS” omówimy projekt pt. „Efektywne techniki nauczania – szansą dla lubuskiej oświaty”. W projekcie bierze udział ponad 140 lubuskich nauczycieli. Podnoszą swoje kwalifikacje, zapoznają z najnowszymi metodami nauczania. Program poprowadzi Przemysław Kobus

=======================================

11 – 30.10.2014 „Nauka bez granic” – to tytuł projektu realizowanego przy dofinansowaniu ze środków EFS. Bez granic, ponieważ młodzi ludzie kształcą się także za granicą. Tam podpatrują wzorce, przenoszą je na lokalny grunt. Zielonogórskie Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje projekt, którego celem jest takie kształcenie młodzieży, by ta kończąc szkoły ponadgimnazjalna i studia, była gotowa znaleźć zatrudnienie w branżach szczególnie docenianych przez region. W „Czwartku z EFS” omówimy właśnie tej projekt. Naszymi gośćmi będą: dyr. Dep. EFS w Urzędzie Marszałkowskim Marek Kamiński i prof. Bogdan Ślusarz z UZ. Audycję prowadzi Przemysław Kobus

=======================================

10 – 16.10.2014 „Przełamują bariery, uczą się życia…” – w audycji o bezrobotnych przed 30-stką, którzy dzięki projektom dofinansowywanym przez UE otrzymują szansę na lepsze jutro. Tym razem pokażemy projekt Centrum Integracji Społecznej w Dobiegniewie. Jak korzystają młodzi, z jakimi problemami dotąd się borykali? Program prowadzi Przemysław Kobus

=======================================

09 – 02.10.2014 „Każdy musi szukać swojej drogi”. Kosztorysowanie w budownictwie, audyt energetyczny. Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubuskiego w projekcie BUDOWNICTWO 2021

=======================================

08 – 18.09.2014 „Idziemy jak burza” – Projkekt „Lubuski Przedsiębiorca” realizowany był przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze przez  cztery lata i było to największe przedsięwzięcie  w województwie. Powstalo146 nowych firm. Uczestniczylo 350 osób, wiele z nich w bardzo trudnej sytuacji zawodowej.

=======================================

07 – 04.09.2014 „Odczarować niepełnosprawność” – Projekt Żagańskiej Agencji Rozwoju Lokalnego dla osób niepełnosprawnych i bezrobotnych mieszkajacych w powiatach żagańskim, żarskim, nowosolskim, zielonogórskim.

=======================================

06 – 21.08.2014 „Ja lubię konie.” Przyuczenie osób z niepełnosprawnością do pracy w ośrodkach jeździeckich.

=======================================

05 – 07.08.2014 „Pudełko pamięci.” Pracujący niepełnosprawni. Aktywacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie lubuskim

=======================================

04 – 24.07.2014 „Zmieniam życie”. Lubuskie Inkubatory Inicjatyw Społecznych. Projekt  Związku Młodzieży Wiejskiej, kierowany do bezrobotnych, młodych ludzi, zamieszkałych w małych miejscowościach, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie Spółdzielni Socjalnych.

=======================================

03 – 10.07.2014 „Szkolimy dla siebie”. Podniesienie kwalifikacji i umiejętności technicznej obsługi cysterny podczas transportu niebezpiecznego ładunku. Anneberg Transport  w Zielonej Gorze, jako jedyna tego typu firma w kraju, szkoli  70 kierowców, bo takie są standardy światowe i wymagania bezpieczeństwa nie tylko na drodze.

=======================================

02 – 26.06.2014 „Żal zawsze zostanie” O projekcie kierowanym do pracowników oświaty, którzy zostali zwolnieni z pracy po 31 grudnia 2012 r., są zagrożeni lub przewidziani do zwolnienia z pracy.

Audycja:

=======================================

01 – 05.06.2014 „Szansa i wsparcie”

Audycja:

 

 

NA ŚCIEŻCE

17:55

21 listopada 2013

W województwie lubuskim zainicjowano szereg działań pod  szyldem „Regionalne kadry gospodarki”,  „Transfer wiedzy ”, a wśród nich projekt stypendialnego wsparcia doktorantów,  jako  odpowiedź na potrzebę  zwiększenia współpracy środowisk naukowych i badawczych ze środowiskami biznesowymi i gospodarczymi.

Stypendia doktoranckie skierowane są do uczestników studiów doktoranckich,  pracowników naukowych bądź innych osób, które mają wszczęty przewód doktorski.

Zapraszam do wysłuchania reportażu „Na ścieżce”.  O swoich pracach doktorskich opowiedzieli  Marta Dembska, Wanda Czyżewska, Arkadiusz Denisiewicz.

 

Nauka idzie w las

17:50

24 października 2013

W Rogozińcu ” w cudnych okolicznościach przyrody„, uczniowie Zespołu Szkół Leśnych dają sobie zielone światło  na przyszłość.

Europejski Fundusz Społeczny pod postacią bezpłatnych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych , praktyk i szkoleń zawodowych daje niewyobrażalną wręcz możliwość szkole i młodzieży na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nazwano ten projekt „Nauka idzie w las”. Ale nie musieli. Oni są w lesie, czerpią z lasu. Są fajną szkołą.

 

 

OD BEZDOMNOŚCI DO NORMALNOŚCI

17:50

3 października 2013

Dworce kolejowe, klatki schodowe, piwnice, kanały i węzły ciepłownicze, śmietniki – miejsca, które wielu bezdomnym zastępują dom.  Projekt, realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, poprzez  streetworking, pokazuje nową jakość pracy z bezdomnymi.  Korzystając z doświadczeń partnera międzynarodowego Barki UK, stworzyli projekt skutecznej reintegracji zawodowo- społecznej. Jest to szansa na powrót do normalnego życia.

Program będzie realizowany do 2015 roku. Obejmie 54 bezdomnych  oraz Lubuszan powracających po nieudanej migracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii.

Już niebawem streetworkerzy wyjdą na ulice miasta.

 

ELEKTRONIK SZKOŁĄ PRZYSZŁOŚCI

17:50

19 września 2013


Szkoły zawodowe nauczyły się zawodowo pozyskiwać unijne pieniądze. Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że na programy modernizacyjne, podniesienie atrakcyjności oraz jakości, wydano prawie dwa miliony złotych. Statystycznie zatem do każdej szkoły trafiło od 2007 roku blisko pół miliona złotych.

Opowiemy dzisiaj o szkole, która dzięki środkom unijnym przechodzi prawdziwą metamorfozę, o Zespole  Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Szkolenie językowe

17:50

5 września 2013

Bezpłatne szkolenie językowe skierowane do 160 osób,  z maksymalnie średnim wykształceniem, zamieszkujących województwo lubuskie,  w wieku od 18 do 64 lat.

Szkolenia w grupach maksymalnie dwunastosobowych, odbywać się będą  dwa razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne w  Zielonej Górze w Szkole Języków Obcych przy ul. Bohaterów Westerplatte 11 lub w innej miejscowości, w której zbierze się grupa chętnych do szkolenia.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Excalibur.

MIKROPOŻYCZKI

17:50

22 sierpnia 2013

Mikropożyczki to nowe wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek,  adresowaone do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. To proba przetestowania,  w całym kraju – tego rodzaju pomocy,  przed okresem 2014-2020, w którym rola takich pożyczek znacząco wzrośnie.

Kto będzie udzielał pozyczek.?  W każdym wojewodztwie robić to będą pośrednicy finansowi, wybrani w trybie konkursu przez urzędy marszałkowskie lub wojewodzkie urzędy pracy. W lubuskiem jest to Agencja Rozwoju Regionalnego,  w ramach właśnie rozpoczynajacego się projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu”.

WIELKIE ODKRYCIE

17:50

8 sierpnia 2013

W małej wsi blisko Zielonej Góry.  Grupa społeczników chcąc mieszkać w pięknych okolicznościach przyrody i przywrócić pamięć o swoich przodkach, założyla  Stowarzyszenie ‚” Nasza Łęzyca”‚

Najpierw sięgnęli po środki w gminie a potem po środki  unijne..

Projekt nazwali „Pociąg do edukacji”.  Skierowany   do kobiet 50+   jest odpowiedzią na bezrobocie  i wykluczanie po odejsciu na zasiłlek emerytalny lub emeryturę.

Jak to zwyle bywa rozmowa o projekcie zamieniła się w rozmowę o życiu, rodzinie i stracie.