°C

We wschowskim muzeum stała wystawa prac Geta-Stankiewicza

Muzeum Wschowa

„Czas przez nikogo niezłapany" – to tytuł nowej wystawy stałej, którą przygotowuje Muzeum Ziemi Wschowskiej. Na ekspozycję złożą się prace Eugeniusza Geta-Stankiewicza – mistrza miedziorytu i wybitnego grafika, który dzieciństwo spędził we Wschowie.

Pierwsze prace braci, Eugeniusza i Janusza Stankiewiczów – frotaże powstałe w 1964 r. na Staromiejskim Cmentarzu Ewangelickim we Wschowie – znalazły się w zbiorach Muzeum Ziemi Wschowskiej w 2009 r. W 2015 r. zostały zakupione dwa obrazy olejne Geta namalowane we Wschowie oraz miedzioryty i linoryty. W ten sposób muzeum rozpoczęło budowę kolekcji prof. Geta-Stankiewicza – poinformowała Grażyna Strózik z Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Dzięki dofinansowaniu zakupu 60 prac w 2016 r. i 242 prac w 2017 r. przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wschowska kolekcja wzbogaciła się o kolejne prace artysty. Zakupy zostały dofinansowane także przez samorząd i sponsorów.

Wschowską kolekcję wyróżnia duży zbiór unikalnych rysunków, linorytów, obrazów z wczesnego, młodzieńczego okresu twórczości.

Jak przekazała Strózik, regionalna kolekcja sztuki Eugeniusza Geta-Stankiewicza służy budowaniu wiedzy o sztuce współczesnej i przemianach w niej zachodzących.

„Jednocześnie stanowi wzorcowy przykład rozwoju osobowego i artystycznego dla młodych ludzi – przykład osiągnięcia sukcesu, sławy przez chłopaka z małego miasteczka. Kolekcja będzie służyła jako inspiracja do programów edukacyjnych i promocyjnych np. warsztatów, gry miejskiej, wykładów. Wschowianie i goście spoza miasta poprzez kontakt z kolekcją dowiedzą się o wpływie Wschowy, w której artysta spędził dzieciństwo i młodość, na twórczość mistrza miedziorytu” – dodała.

Otwarcie wystawy odbędzie się 20 kwietnia br. o godz. 17:00 w Muzeum Ziemi Wschowskiej na placu Zamkowym 2.

Grafik, rysownik, plakacista i mistrz miedziorytu Eugeniusz Get-Stankiewicz urodził się w 1942 r. w Oszmianie na Wileńszczyźnie. W latach 1945-1960 mieszkał we Wschowie (obecnie woj. lubuskie). Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom uzyskał w pracowni Macieja Urbańca.

Get-Stankiewicz przez większą cześć życia mieszkał i tworzył we Wrocławiu, stając się ikoną tego miasta. W latach 1981-1985 wykładał na macierzystej uczelni w Pracowni Grafiki Warsztatowej. Od 1998 r. kierował Pracownią Rysunku Zawodowego wrocławskiej ASP. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Zmarł 10 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; nadano mu tytuły Honorowego Obywatela Wrocławia i Wschowy.

Jego twórczość jest określana mianem dialogu rzemiosła z naukami humanistycznymi. Wyróżniającą cechą jego prac jest nie tylko mistrzostwo warsztatowe, ale również humor i autoironia.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.