°C

Odsłonięto popiersie marszałka Piłsudskiego

Zdjęcia: Tomasz Cibulla

We wczorajszej uroczystości odsłonięcia popiersia marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii brała udział także delegacja 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, której przewodniczył generał dywizji Stanisław Czosnek.

W uroczystości wzięli udział między innymi przedstawiciele rządu RP, reprezentanci ambasady, Instytutu Pamięci Narodowej, Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej, członkowie Związku Piłsudczyków i Polacy mieszkający w Belgii.

„To pierwszy pomnik Piłsudskiego w tym ważnym dla europejskiej i polskiej polityki mieście. To jest też miejsce ważne dla polskiej historii. Mało osób wie, że Polacy mieli swój udział w tym, że Belgia uzyskała niepodległość w XIX wieku. Jedno z naszych powstań, insurekcja listopadowa, spowodowała, że Rosja zajęta polską sprawą musiała uznać niepodległość Belgii”

– powiedział zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mateusz Szpytma.

Interesującym akcentem drugiej, kulturalnej części uroczystości była prezentacja świetlna na budynku ambasady, przedstawiająca bogatą historię Polski, a także występ Królewskiego Zespołu Dętego z Huissignies podczas parady na Avenue des Gaulois.  

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP