°C

T.Wróblewski: Działania Twardowskiego zagrażały ratowaniu szpitala

fot, Radio Gorzów

Urząd Marszałkowski w październiku ub.r. wypłacił Markowi Twardowskiemu, byłemu dyrektorowi szpitala w Gorzowie, prawie 64 tys. złotych zasądzonego zadośćuczynienia. Sąd orzekł, że władze województwa w lipcu 2013 r. nie miały podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy z byłym dyrektorem. Ze strony marszałek województwa Elżbiety Polak padały wówczas publicznie zarzuty o niewywiązaniu się przez Twardowskiego z umowy.

Do sprawy odniósł się Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, który stwierdził, że nieprawidłowości w pracy Twardowskiego jednak były:

Jak dodaje Wróblewski, niedostarczenie dokumentów stanowiło zagrożenie dla przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę i dofinansowania tego procesu przez Ministerstwo Zdrowia.

Zdaniem dyrektora Wróblewskiego, choć Twardowski uzyskał satysfakcjonujący go wyrok, to władze województwa miały w tej sprawie rację:

Dodajmy, że prokuratura badająca sprawę jeszcze w 2014 roku nie dopatrzyła się uchybień ze strony dyrektora Marka Twardowskiego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.