°C

T.Wróblewski: Działania Twardowskiego zagrażały ratowaniu szpitala

fot, Radio Gorzów

Urząd Marszałkowski w październiku ub.r. wypłacił Markowi Twardowskiemu, byłemu dyrektorowi szpitala w Gorzowie, prawie 64 tys. złotych zasądzonego zadośćuczynienia. Sąd orzekł, że władze województwa w lipcu 2013 r. nie miały podstaw do natychmiastowego rozwiązania umowy z byłym dyrektorem. Ze strony marszałek województwa Elżbiety Polak padały wówczas publicznie zarzuty o niewywiązaniu się przez Twardowskiego z umowy.

Do sprawy odniósł się Tomasz Wróblewski, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego, który stwierdził, że nieprawidłowości w pracy Twardowskiego jednak były:

Jak dodaje Wróblewski, niedostarczenie dokumentów stanowiło zagrożenie dla przekształcenia gorzowskiego szpitala w spółkę i dofinansowania tego procesu przez Ministerstwo Zdrowia.

Zdaniem dyrektora Wróblewskiego, choć Twardowski uzyskał satysfakcjonujący go wyrok, to władze województwa miały w tej sprawie rację:

Dodajmy, że prokuratura badająca sprawę jeszcze w 2014 roku nie dopatrzyła się uchybień ze strony dyrektora Marka Twardowskiego.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP