°C

Szczegóły programu dla niepełnosprawnych

fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Rząd przedstawił szczegóły systemu wsparcia niepełnosprawnych. Jednym z jego elementów ma być danina solidarnościowa, czyli dodatkowe środki od najbogatszych. Program przedstawiły Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska i Minister Finansów Teresa Czerwińska.

Pierwszy element to solidarnościowy fundusz wsparcia. Ma się na niego składać właśnie danina solidarnościowa, dla zarabiających co najmniej milion złotych rocznie, w wysokości 4 procent od zarobków. Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daninę w 2019 roku ma zapłacić około 25 tysięcy osób. Do funduszu – również od przyszłego roku – ma też wpływać część składki na Fundusz Pracy. Ze składki w wysokości 2,45 procent, 0,15 procent ma pójść na niepełnosprawnych. Rocznie w solidarnościowym funduszu wsparcia ma być około 2 miliardów złotych.

Pozostałe elementy programu to: pakiet społecznej odpowiedzialności oraz ogłoszony już wcześniej program Dostępność Plus. Elementem pakietu społecznej odpowiedzialności ma być kompleksowa rehabilitacja niepełnosprawnych, aby mogli wracać do pracy. Kolejny element to zatrudnianie wspomagane, czyli wprowadzenie tak zwanego trenera pracy, który ma wspierać niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie. Inny element to zwiększenie finansowania zakładów aktywności zawodowej. Oprócz tego: dodatki do emerytur opiekunów niepełnosprawnych, lepszy dostęp do turnusów rehabilitacyjnych i większe dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Do końca listopada mają trwać konsultacje społeczne ze środowiskami niepełnosprawnych. Ogłoszony przez rząd program ma obowiązywać od stycznia 2019 roku, ale – jak podkreśliły panie minister, pod warunkiem, że do listopada tego roku zakończą się prace legislacyjne. Jeśli rozwiązania zostaną przyjęte, a ustawy podpisane, już w przyszłym roku na niepełnosprawnych będzie przeznaczane 0,15 procent świadczenia na Fundusz Pracy.
Pierwsze obciążenia daniną solidarnościową ma obowiązywać od 2020 roku, ponieważ ten rok podatkowy już trwa.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.