°C

Stanica rzeczna w Skwierzynie do odbudowy

fot. Zbigniew Bodnar

Stanica rzeczna, która w Skwierzynie zbudowana była przed wojną przez Niemców, a po wojnie do połowy lat 70 służyła mieszkańcom, zostanie odbudowana.

Cały teren zostanie zagospodarowany na cele rekreacji i edukacji, bowiem w tym miejscu ma powstać ścieżka edukacyjna i park Ryb, gdzie prezentowane mają być okazy ryb występujące w rzekach Obra i Warta. – Takie działanie to nawiązanie do tradycji – mówi dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie Jakub Nawrot:

 

Koszt odbudowy stanicy rzecznej, stworzenie ścieżki edukacyjnej i ekspozycja gatunków ryb oraz budowa pawilonu na cele edukacyjne kosztować ma około 900 tysięcy złotych. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy z programu Lokalne Grupy Rybackie „Pojezierze Dobiegniewskie”.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.