°C

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich oficjalnie otwarty

Zbigniew Bodnar

Osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ze Strzelec Krajeńskich i okolic uczęszczają na zajęcia do placówki.

25 osób w różnym wieku i o różnym stopniu niepełnosprawności z terenu Strzelec Krajeńskich i okolicznych miejscowości, od początku roku uczęszcza na zajęcia odbywające się w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Dziś  minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, wspólnie z wojewodą lubuskim Władysławem Dajczakiem, dokonała oficjalnego i uroczystego otwarcia placówki:

Na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy uczęszcza pani Iwona, która przyznaje, że na początku odnosiła się do tego z dużą rezerwą:

900 tysięcy złotych gmina uzyskała z  ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na stronie rządowej leży utrzymanie placówki, gmina zapewni transport i dowóz osób niepełnosprawnych do placówki, w której zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.
 
Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.