°C

Składowiska odpadów pod lupą

fot. A.Dobosiewicz

Sytuacją związaną z podpaleniami wysypisk śmieci zajmuje się dziś w Gorzowie Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.

– Temat jest poważny, musimy mieć kontrole nad miejscami składowania odpadów – mówi wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Kontrole miejsc składowania odpadów prowadzą między innymi strażacy. Co sprawdzają, mówi Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Patryk Maruszak.

Wszystko zaczyna się od wydawania decyzji na gromadzenie, zbieranie, magazynowanie, przetwarzanie odpadów. – Często decyzje te wydawane są bezrefleksyjnie – mówi Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mirosław Ganecki.

W spotkaniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli również przedstawiciele policji, służby celnej, sanepidu czy inspekcji transportu drogowego.

 

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.