°C

Siłownie napowietrzne w gminie Skwierzyna

fot. Z.Bodnar

Do końca września powinny powstać - we wszystkich sołectwach gminy Skwierzyna - mini siłownie na wolnym powietrzu i małe place rekreacyjne.

Gmina podpisała stosowne porozumienie o dofinansowaniu z Urzędem Marszałkowskim . Koszt urządzenia mini siłowni na wolnym powietrzu to kwota około pół miliona złotych. 63 procent kosztów pokryje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego – mówi burmistrz Lesław Hołownia:

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady netykiety. W sprawach spornych rozgłośnia może przekazać dane identyfikacyjne tj. adresy e-mail czy IP, uprawnionym organom.