°C

Rusza fundusz, będą remonty

Fot. Zbigniew Bodnar

Rozpoczął się nabór wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Na zgłoszenia pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego będą czekać do 12 kwietnia.

Na remonty, przebudowy dróg w pierwszym, marcowym naborze województwo lubuskie otrzyma ponad 136 milionów złotych. W lipcu będzie kolejny nabór i kolejna kwota do podziału. Mówi dyrektor wydziału infrastruktury LUW Katarzyna Kis:

  – Przewidujemy, ze zainteresowanie uczestnictwem w nowym programie będzie ogromne – mówi wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak:

Dofinansowanie zadań będzie wahać się między 50 a 80 procent, w zależności od dochodów własnych jednostek samorządu. Oceny wniosków będzie dokonywała komisja powołana przez wojewodę.

Przypominamy, że użytkowników serwisu obowiązują zasady NETykiety oraz przepisy polskiego prawa. Rozgłośnia może przekazać na wniosek uprawnionych organów dane identyfikacyjne użytkowników, tj. adresy e-mail, adresy IP