ZUS o zasadach zatrudniania studentów

13:01

17 lipca 2017

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Okres wakacyjny, to czas kiedy studenci poszukują tymczasowej pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do ukończenia 26 roku życia, żacy zatrudnieni na umowie zlecenia nie podlegają ubezpieczeniom społecznym. Nie opłaca się za nich także składek na ubezpieczenie zdrowotne:

Mówi Agata Muchowska, rzecznik prasowy ZUS w Zielonej Górze i dodaje, że osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) w danym roku, zachowuje prawa studenta do 31 października, ale nie jest to równoznaczne z posiadaniem statusu studenta:

Należy również pamiętać, że uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych nie są traktowani jako studenci. Od zawartych z nimi umów zlecenia należy opłacać składki. Pełne składki trzeba również opłacać, gdy umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem, który jest jednocześnie studentem w wieku do 26 lat. Umowa taka w zakresie ubezpieczeń społecznych jest traktowana na równi z umową o pracę.

Dodaj komentarz