Wojskowa wizyta w wojskowym szpitalu

17:57

3 marca 2016

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

W roku 2015 w Polsce w Bydgoszczy powstała Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units, NFIU). Odpowiedzialna jest za realizację sojuszniczego wzmocnienia bezpieczeństwa na wschodzie.

Jako jedna z sześciu (Polska, Bułgaria, Rumunia, Estonia, Litwa, Łotwa) na terenie Europy pełnić będzie rolę sztabu łącznikowo-koordynacyjnego dla Sił Odpowiedzi NATO – sił bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) zwanych „SZPICĄ” NATO. W praktyce oznaczać to będzie, że gdy NATO zdecyduje o wysłaniu żołnierzy do jakiegoś kraju, to wojskowi z NFIU wraz z krajem gospodarzem koordynują przerzut sprzętu, ludzi i amunicji oraz przemieszczanie tychże sił po danym państwie.

W związku z tymi działaniami podejmowane są czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa medycznego dla uczestników NFIU. W dniu 1.03.2016r. przedstawiciele NFIU, mjr Hubert Kowalik oraz capt. Aaron Berg z Armii Amerykańskiej (United States Army) wizytowali największy szpital wojskowy na zachodzie Polski, 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach. W spotkaniu udział wzięli: Wicedyrektor ds. Medycznych 105KSzWzP Marek Femlak, Wicedyrektor ds. Technicznych Andrzej Sodkiewicz, Pielęgniarka Naczelna Monika Gryczyńska oraz Rzecznik Prasowy Justyna Wróbel. Podczas spotkania omówione zostały zasady wzajemnej współpracy.

 

tekst i foto  – Rzecznik Prasowy Justyna Wróbel

Dodaj komentarz