Uniwersytet Zielonogórski i PWSZ Sulechów razem od 1 września

08:16

17 lipca 2017

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie wicepremier Jarosław Gowin podpisał dziś rozporządzenie o konsolidacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim.  W tym uroczystym momencie uczestniczyli rektorzy obydwu uczelni, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, i prof. dr hab. inż. Marian Miłek, rektor PWSZ w Sulechowie. Zgodnie z rozporządzeniem ministra 1 września br. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stanie się Zamiejscowym Wydziałem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pierwsza oficjalna informacja o połączeniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim została podana 22 lutego. Rektorzy obu uczelni – prof. Tadeusz Kuczyński (UZ) i prof. Marian Miłek (PWSZ)  – wystąpili na wspólnej konferencji prasowej i ogłosili podjętą decyzję. Senaty uczelni dały rektorom zgodę na podjęcie działań w kierunku konsolidacji. Zostały powołane zespoły robocze, które pracowały nad porozumieniem ustalającym zasady połączenia. Na kolejnych posiedzeniach Senatów zostały podjęte uchwały o połączeniu, które 18 kwietnia razem z wnioskiem zostały wręczone ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi podczas jego pobytu na UZ w Zielonej Górze.

Prof. Tadeusz Kuczyński, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, i prof. Marian Miłek, rektor PWSZ w Sulechowie, o konsolidacji rozmawiali ze sobą już od wielu miesięcy. Obydwaj rektorzy mają świadomość zmian, jakie zajdą w finansowaniu małych i średnich uczelni po wejściu w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Prezentowane założenia do Ustawy 2.0 nie pozostawiają złudzeń. Teraz więc był to najodpowiedniejszy czas, żeby zminimalizować jej skutki dla lubuskich uczelni. System zachęt proponowany przez MNiSW miał tutaj niebagatelne znaczenie. Zamrożenie dotacji na 5 lat i jej 3-procentowy wzrost dadzą połączonej uczelni czas na okrzepnięcie w nowej sytuacji i pozwolą się jej rozwijać.

Drugim, niezwykle istotnym, powodem połączenia jest sytuacja demograficzna w województwie lubuskim. Dane statystyczne są dla regionu druzgocące – liczba absolwentów szkół wyższych na 10 tys. mieszkańców przez ostatnie 7 lat spadła z 98 do 45. Proporcjonalnie zmniejszyła się też liczba studentów – kilka lat temu w Sulechowie studiowało 4 tys. studentów, dziś jest ich ok. 400, więc baza dydaktyczna, jaką dysponuje PWSZ, jest po prostu niewykorzystana. Uniwersytet ma prawie 12 tys. studentów, a rozszerzenie oferty edukacyjnej o kierunki prowadzone na sulechowskiej uczelni tylko podniesie jego atrakcyjność. Ważne jest, żeby propozycja skierowana do młodych ludzi dała im nie tylko możliwość studiowania na lubuskiej uczelni, ale też pozwoliła im na pozostanie w regionie.

Fuzja uczelni pozwoli też na zmianę statusu, a tym samym rozwój bazy badawczej sulechowskiej uczelni. Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych to znane i cenione ośrodki badawcze nie tylko w regionie, ale w kraju.

Tegoroczna rekrutacja jest prowadzona jeszcze na dwie uczelnie (odrębne uchwały rekrutacyjne), ale informacje o ofercie edukacyjnej już od kwietnia są wzajemnie dostępne na stronach obydwu uczelni, a pracownicy biur rekrutacji prowadzący kampanie promocyjne jeszcze przed rozpoczęciem rekrutacji dysponowali informacjami zarówno o PWSZ, jak i o UZ. Aktualnie PWSZ rekrutuje na siedem kierunków studiów I stopnia (studia licencjackie i inżynierskie): administracja, energetyka, gospodarka i rozwój zrównoważony, ogrodnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, turystyka i rekreacja, żywienie człowieka i dietoterapia. Studenci tych kierunków ukończą studia już z dyplomem Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jedna myśl na temat “Uniwersytet Zielonogórski i PWSZ Sulechów razem od 1 września”

Dodaj komentarz