Trzy szprotawskie organizacje wnioskują o zamknięcie składowiska odpadów

09:10

1 stycznia 2018

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

Towarzystwo Bory Dolnośląskie, Partia Zieloni oraz stowarzyszenie Gmina i Powiat Przyjazne Ludziom ze Szprotawy pod koniec grudnia ub.r. złożyły wniosek do marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak o zmniejszenie rzędnej składowania i zamknięcie instalacji w Kartowicach.
Do wniosku dołączono uzasadnienie, w którym wnioskodawcy powołują się na naukowe dane o składowiskach odpadów jako źródłach skażenia mikrobiologicznego.

Szprotawskie składowisko położone jest na otwartej przestrzeni jedynie 700 m od granicy ciągłej zabudowy miejskiej oraz ok. 1 km od wsi Bobrzany w gminie Małomice. Nieznośny odór ze składowiska w zależności od warunków atmosferycznych jest doskonale wyczuwalny w promieniu nawet 6 km, jak np. przy drodze pomiędzy Pasterzowicami a Borowiną, co zdaniem wnioskodawców absolutnie nie powinno mieć miejsca. W zasięgu rażenia odorowego zależnie od róży wiatrów pozostaje kilkanaście miejscowości położonych na terenach gmin Szprotawa, Małomice i Żagań, na szacunkowej powierzchni ok. 150 km2.

Poza odorami we wniosku wymieniane są gaz wysypiskowy, pyły i bioaerozole, a także bakterie, toksyny, grzyby strzępkowe i wirusy, które zdaniem cytowanych naukowców mogą odpowiadać za różne schorzenia i dolegliwości zdrowotne. Najmniejsze z nich wiatr przenosi na bardzo duże odległości, a zawieszony w powietrzu bioaerozol przez długi okres czasu nie traci niebezpiecznych właściwości.

Ponadto wnioskodawcy powołują się na niedawny apel Rady Miejskiej i wniosek burmistrza Szprotawy o natychmiastowe zamknięcie składowiska z uwagi na ochronę zdrowia mieszkańców, a także wyniki ankiety społecznej przesłanej do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz naruszeń przepisów ujawnionych w drodze kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dodaj komentarz