Szanse na powstanie kopalni miedzi koło Zielonej Góry znikają…

15:39

1 sierpnia 2014

Przemysław Kobus

Dziennikarz

Miedzi Copper, która chciała budować kopalnie miedzi w Lubuskiem, na razie wstrzymuje wszystkie nowe przedsięwzięcia. Po niekorzystnej dla spółki decyzji Ministra Środowiska, po zainwestowaniu w naszym regionie 100 mln zł w badania, firma wyraża żal i ubolewanie z powodu takiego traktowania przez polskie władze.

KOMUNIKAT SPÓŁKI

Miedzi Copper Corp. (MCC), kanadyjska firma prowadząca w Polsce wart 360 mln zł program inwestycyjny w zakresie poszukiwań i wydobycia złóż miedzi i srebra, wstrzymuje wszelkie, dalsze nowe inwestycje w Polsce. Jest to wynikiem niezrozumiałej decyzji Ministerstwa Środowiska o uchyleniu przyznanych spółce w styczniu br. koncesji poszukiwawczych w obszarach „Bytom Odrzański” i „Kotla”.

MCC rozpoczęła poszukiwania miedzi w Polsce w 2010 roku i do tej pory zainwestowała blisko 110 mln zł
w realizację kompleksowych badań w południowo-zachodniej Polsce. Do końca 2015 roku na realizację programu zabudżetowano dalsze ponad 250 mln zł. Program poszukiwań na obszarze Monokliny Przedsudeckiej objął jak dotąd m.in. przeprowadzenie rozległych badań geofizycznych i geologicznych wraz
z wykonaniem 8 odwiertów dużej średnicy.

Wstrzymanie nowych inwestycji jest wynikiem decyzji Ministra Środowiska opublikowanej w dniu 30 lipca 2014 r. o uchyleniu w całości wcześniejszych decyzji Ministra, w których przyznał on koncesje na poszukiwania miedzi i srebra w obszarach „Bytom Odrzański” i „Kotla” grupie Miedzi Copper Corp. Decyzje o przyznaniu koncesji na te obszary MCC zostały podjęte przez Ministra Środowiska 28 stycznia 2014 r. po przedłużających się ponad miarę procedurach rozpatrywania dwóch konkurencyjnych wniosków koncesyjnych złożonych przez Miedzi Copper i KGHM Polska Miedź.

Uchylenie przyznanych, po tak długim i gruntownym postępowaniu koncesji, nie ma racjonalnego uzasadnienia i jest sprzeczne z dobrymi praktykami, procedurami oraz prawem.

Prowadzimy poważne projekty poszukiwawcze i wydobywcze na całym świecie. To jak inwestorzy są traktowani na początku procesu inwestycyjnego jest wyznacznikiem tego jak ta współpraca może się kształtować w przyszłości. Decyzja Ministra Środowiska anulująca jego własne wcześniejsze decyzje zachwiała naszym zaufaniem do polskich władz i wzbudziła obawy czy w przyszłości będziemy traktowani w sposób sprawiedliwy i równy, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i unijnym. Złożyliśmy najlepsze oferty, co jeszcze w styczniu potwierdzało samo Ministerstwo Środowiska, a czego wyrazem były podjęte wówczas decyzje. Składając oferty wychodziliśmy z założenia, że w interesie społecznym Polski leży możliwie najszybsze i kompleksowe przebadanie obszarów koncesyjnych, tak aby jak najszybciej możliwe było ich zagospodarowanie, co oznaczałoby stworzenie nowych miejsc pracy i zapewnienie istotnych, dodatkowych wpływów do budżetów państwa i regionów – komentuje Ross Beaty, założyciel i główny akcjonariusz grupy Miedzi Copper Corp.

Do końca 2015 roku Miedzi Copper planowała zainwestować w Polsce kolejne ponad 250 mln zł w realizację programu badań złóż miedzi i srebra. Po potwierdzeniu wielkości zasobów niezbędnych do budowy kopalni, MCC przewidywało inwestycje o łącznej wartości 12 – 15 mld zł, które stworzyłyby bezpośrednio i pośrednio 86 000 miejsc pracy w kraju.

 

 

Dodaj komentarz