Są kolejne pieniądze na remont kościoła w Ośnie

16:41

17 lutego 2014

Monika Iłowska-Walkowiak

dziennikarz działu informacji, redakcja w Słubicach

Parafia w Ośnie Lubuskim otrzyma wsparcie finansowe z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. To oznacza, że będzie możliwa kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem XIII-wiecznego kościoła przed katastrofą budowlaną. Dwa lata temu okazało się, że budowla jest w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym w ubiegłym roku ustabilizowano fundamenty zabytkowej świątyni i spięto specjalnymi klamrami wieżę kościelną. Pierwszy etap robót kosztował 1 mln 200 tys. złotych. Pieniądze zbierali sami parafianie, lokalny samorząd i sponsorzy. Lwią część funduszy pozyskano z ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego. Jednak to nie koniec zmartwień włodarzy Ośna i parafii. Gruntownego remontu wymagają odchylające się od pionu ściany i filary nośne świątyni a także sklepienie, na którym widać liczne pęknięcia. Tegoroczna dotacja z ministerstwa kultury nie wystarczy jednak na wszystkie zaplanowane prace potwierdza ks.Piotr Grabowski proboszcz parafii p.w. św. Jakuba Apostoła.

 

 

Burmistrz Ośna Lubuskiego, Stanisław Kozłowski, przyznaje, że miasto, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie szukać nie tylko pieniędzy, ale i partnerów, którzy pomogą w remoncie kościoła. Z miejskiej kasy na remont kościoła przeznaczone zostanie 60 tysięcy złotych. W tym roku pozyskanie ministerialnej dotacji na remont było trudne, ale fakt, że trafi ona kolejny raz do Ośna, to ważny sygnał twierdzi senator Helena Hatka, wspierająca starania parafii o pomoc w sfinansowaniu remontu zabytku.

Kościół w Ośnie wymaga dalszych prac remontowych, na modernizację czeka m.in. dach świątyni i wieża, którą na razie zabezpieczają specjalne klamry.

 

Posłuchaj nagrania:

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz