Rehabilitacja w 105. Wojskowym?

07:17

7 marca 2017

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

Kierownictwo 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach zamierza utworzyć stacjonarny oddział rehabilitacji. Najbliższe placówki świadczące tego typu usługi medyczne znajdują się w Nowej Soli, Zielonej Górze i Sulechowie.

– Rozmawialiśmy o tej sprawie z władzami miasta i powiatu – mówi Marek Femlak, zastępca dyrektora 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Gdy tylko lubuski oddział NFZ ogłosi konkurs na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach weźmie udział w tym konkursie. Potem, na bazie doświadczeń, wystąpi o zezwolenie na prowadzenie rehabilitacji stacjonarnej.

Dodaj komentarz