Henryka Bochniarz na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

15:00

20 marca 2017

Karolina Kamińska

dziennikarka działu informacji   +48 68 4555 522

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Henryka Bochniarz odwiedza regiony, by spotkać się z przedstawicielami wojewódzkich rad. Dziś jest w Zielonej Górze, gdzie rozmawia z przedstawicielami samorządu, pracodawców i związków zawodowych.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego to forum współpracy strony rządowej, samorządowej, związków zawodowych i pracodawców. Powstała pod koniec 2015 roku zarządzeniem marszałka. Wcześniej w tym miejscu funkcjonowała komisja trójstronna, którą powoływał wojewoda.
Jak mówi Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego i Prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz ta zmiana przyniosła sporo korzyści. Bochniarz chwali m.in wprowadzenie rotacyjnego stanowiska przewodniczącego rady.


Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak mówi, że Rady Dialogu Społecznego powinny podlegać pod samorząd, a nie organy rządowe.


Janusz Jasiński, który jest obecnie przewodniczącym wojewódzkiej rady w Lubuskiem mówi, że będzie starał się znaleźć racjonalne rozwiązania, które nie będą faworyzować żadnej ze stron.

Jednym z tematów podczas spotkania była społeczno – gospodarcza sytuacja w województwie lubuskim. Dane prezentował dyrektor GUS w Zielonej Górze.

 

Dodaj komentarz