Pracownia komputerowa od sponsora

07:05

9 listopada 2017

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

W szkole podstawowej w Boczowie, w gminie Torzym, otwarta dziś zostanie pracownia komputerowa. W całości ufundowana została przez Holiday Park Kownaty. To spółka, która w niedalekich Kownatach buduje jeden z największych w Europie parków rozrywki.

– Inwestorzy z Holandii integrują się ze środowiskiem, w którym przyjdzie im funkcjonować. Cenne, że czynią to w taki sposób – mówi Ryszard Stanulewicz, burmistrz Torzymia.

 


Pracownia komputerowa s szkole podstawowej w Boczowie zostanie otwarta o 12.00.

Dodaj komentarz