Oświadczenie władz wojewódzkich Kukiz’15

14:25

9 listopada 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 4555 503

Redakcja otrzymała oświadczenie lubuskiego zarządu Kukiz’15. To odpowiedź na list podpisany „Członkowie koła Kukiz’15 w Zielonej Górze.Lubuski Zarząd Okręgu
Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji
Kukiz’15
Gorzów Wlkp., 9 listopada 2017r.

Oświadczenie Lubuskiego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji
Kukiz’15 w sprawie anonimowego pisma opublikowanego na jednym z Portali Społecznościowych i rozesłanych do środków masowego przekazu.
Anonimowy autor celowo wprowadza napięcia na linii Zielona Góra – Gorzów Wielkopolski i wprowadza destrukcję w ramach naszego Stowarzyszenia. Fakty w tym temacie wyglądają następująco: dnia 20 października 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Okręgu Nr 8 (lubuskiego), podczas którego Zarządowi Okręgu udzielono niemal jednomyślnie absolutorium.
W zjeździe uczestniczyli m.in. działacze z Zielonej Góry. Odbyła się ponadto dyskusja na tematy związane ze współpracą w ramach naszego Okręgu w celu ich optymalizacji. Zebrani przedstawili wnioski przyjęte do realizacji. Autor anonimu podpisując się „ Członkowie Koła Kukiz’15 w Zielonej Górze” popełnia rażące nadużycie i w żaden sposób nie został uprawniony do występowania w imieniu Struktur Zielonogórskich. Tym bardziej, że 6 listopada br. podczas spotkania Członków Stowarzyszenia w Zielonej Górze dotyczącego „Strategii zmian dla miasta Zielona Góra”, w którym brał udział Wiceprezes Lubuskich Struktur Marcin Jelinek- tematy ujęte w anonimie, niezaistniały.
Traktujemy to pismo jako próbę destabilizacji naszych struktur, które ma na celu wywołanie konfliktu i osłabienie naszych działań na rzecz lepszego funkcjonowania naszych lokalnych społeczności.
W najbliższym czasie odbędą się wybory Koła Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz’15 w Zielonej Górze. Do tego czasu jedynymi osobami, które mogą bezpośrednio wydawać opinie są Członkowie Zarządu Okręgu oraz osoby przez Zarząd delegowane.

Z poważaniem
Roman Kuźbiński
Wiceprezes Zarządu
na rzecz nowej Konstytucji
Kukiz’15.

Dodaj komentarz