Odnaleziono osobiste przedmioty niemieckiego burmistrza Kostrzyna nad Odrą

18:12

31 października 2017

Polska Agencja Prasowa

Podczas prac porządkowych i archeologicznych na terenie Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą odnaleziono osobiste przedmioty ostatniego, niemieckiego burmistrza tego miasta Hermanna Körnera – poinformował archeolog z Muzeum Twierdzy Kostrzyn Krzysztof Socha.

Przedmioty wykopano kilka tygodni temu, ale dopiero teraz udało się ustalić tożsamość ich właściciela. Znaleziono je podczas porządkowania pasażu przy ratuszu między rynkiem a ul. Jatki na Starym Mieście; w jednym z odsłoniętych w przyziemiu ratusza miejsc, pod resztkami łóżka polowego.

Wśród przedmiotów osobistego użytku, odnalezionych we współpracy ze Stowarzyszeniem Perkun z Poznania, były m. in. resztki aktówki, przedmioty do higieny osobistej, buty, broń oraz portfel. To właśnie dzięki niemu i znajdujących się w nim dokumentów udało się zidentyfikować właściciela tych przedmiotów.

Początkowo przypuszczano, że należały do któregoś z nazistów, co zresztą potwierdziło się, gdyż Körner był aktywnym członkiem NSDAP.

„Po żmudnej pracy dokumenty zidentyfikował i odczytał nasz pracownik Jerzy Dreger. Okazało się, że należały do ostatniego, niemieckiego burmistrza Kostrzyna Hermanna Körnera, który był wysokiej rangi funkcjonariuszem NSDAP – szefem struktur partii nazistowskiej w powiecie chojeńskim. Od początku 1939 r. aż po 1945 r. pełnił funkcję burmistrza Kostrzyna” – powiedział Socha.

Socha wyjaśnił, że głównym dowodem na tożsamość właściciela odnalezionych w gruzowisku przedmiotów jest pismo odnalezione w portfelu. Jest to imienne zaświadczenie wydane w kwietniu 1943 r. przez Kierownictwo NSDAP, Wydział Propagandy Rzeszy w Monachium, iż H. Körner często podróżuje w celach związanych z prowadzoną wojną. Zaświadczenie to miało być mu pomocne przy nabywaniu biletów w wagonach sypialnych, miejscówek i tzw. kart uprzywilejowania.

Jak informuje Muzeum Twierdzy Kostrzyn, opierając się na biografii opracowanej przez Otto-H. Hardersa ze Stowarzyszenia Muzealnego w Reinbek, Hermann Körner (1907-1977) pochodził z Lassahn koło Lauenburga.

Zawodową karierę rozpoczął w 1922 r. jako uczeń w zarządzie miasta Ratzenburg, pracując następnie w administracji komunalnej kilku innych miejscowości. W 1928 r. zdał egzamin kwalifikujący go do kariery urzędniczej na niższych szczeblach administracji, a w 1932 r. nabył uprawienia do zajmowania wyższych stanowisk administracyjnych.

W następnych latach był słuchaczem Akademii Administracji w Berlinie. W 1934 r. objął urząd burmistrza podberlińskiego Werneuchen – zostając tym samym najmłodszym burmistrzem w Niemczech. W 1939 r. powołany został na stanowisko burmistrza Kostrzyna. Awansował również w hierarchii NSDAP, której był członkiem, obejmując kierownictwo organizacji partyjnej powiatu chojeńskiego.

Pod koniec marca 1945 r. Körner sam brał udział w walkach o Kostrzyn dowodząc resztkami Volkssturmu i 303 batalionu grenadierów pancernych. Razem z komendantem miasta-twierdzy Reinefarthem udało mu się w nocy z 29 na 30 marca 1945 r. przebić do linii niemieckich na zachód od miasta. Następnie trafił do radzieckiej niewoli, z której miał zbiec.

W 1948 r. znalazł się w Rateznburgu, gdzie prowadził biuro doradztwa podatkowego. W 1951 r. objął urząd burmistrza Reinbeck, który sprawował do przejścia na emeryturę w 1971 r. Tam zmarł w 1977 roku.

713-letnia historia niemieckiego Kuestrina zakończyła się 30 marca 1945 r. Swój początek miała wówczas historia polskiego Kostrzyna nad Odrą. Podczas 59 dni walk o twierdzę, miasto zostało zniszczone w około 95 procentach. W gruzach legło 8 278 domów.

Niemiecki Kuestrin przez kilka wieków słynął z potężnej twierdzy zlokalizowanej na brzegu Odry. Na przestrzeni wieków była ona świadkiem wielu historycznych wydarzeń. To w niej był więziony Fryderyk II Wielki – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw Europy. Podczas wojny siedmioletniej (1756-1763) twierdza wytrzymała oblężenie wojska rosyjskiego i silny ostrzał, który zniszczył prawie całe miasto.

Podczas II wojny światowej miasto znalazło się na linii frontu wschodniego i było dla Niemców jednym z ostatnich bastionów obrony przez napierającą na Berlin Armią Czerwoną. W marcu 1945 r. ciężka artyleria radziecka ostrzeliwała Kostrzyn tak długo, aż został on zrównany z ziemią. Miasto zostało zdobyte po dwumiesięcznych krwawych walkach 30 marca 1945 r. Po zmianie granic w Europie znalazło się w granicach Polski.

Dziś niełatwą historię tego miejsca przedstawia zwiedzającym Muzeum Twierdzy Kostrzyn.

Dodaj komentarz