Nowa książka o Małomicach

15:09

8 października 2017

Sławomir Kordyjalik

dziennikarz redakcji informacji, działu sportowego i Popołudniówki  Radia Zachód, tel. +48 68 4555 522, +48 68 4555 595,  e-mail: s.kordyjalik@zachod.pl

Regionalista Maciej Boryna ze Szprotawy oraz leśnik Maciej Krzak z Małomic wydali niedawno publikację zatytułowaną „Co kryją Stawy Bobrowickie w Borach Dolnośląskich”.


Stawy Bobrowickie znajdują się w południowej części Nadleśnictwa Szprotawa i są obszarem chronionym w formie użytków ekologicznych. Książka opisuje wyniki wieloletnich obserwacji przyrodniczych oraz badań historycznych autorów.
Akweny słyną z występowania łabędzia krzykliwego, ale jak wynika z opracowania, to istna ostoja dla wielu gatunków ptactwa, w tym gatunków rzadkich i chronionych. Co ciekawe, zarejestrowano tu jedno z najdalej wysuniętych na północ stanowisk występowania traszki górskiej. A wszystko za sprawą bardzo czystej wody wypływającej z Czarnego Bagna.
Jak ustalił Maciej Boryna, stawy są sprzężone ze średniowieczną zaporą graniczną Księstwa Głogowskiego i przechodził tędy poświadczony źródłowo trakt ze Szprotawy na Górne Łużyce. Pod koniec II wojny światowej rozbił się w pobliżu samolot radziecki. A na jednej z tutejszych wydm po uprzednim ścięciu głowy pochowano w XVIII wieku kata samobójcę.
Publikację można otrzymać nieodpłatnie podczas dyżurów Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Rozdają ją także przewodnicy na wiodącej do stawów Pętli Bobrowickiej.

Dodaj komentarz