Lubuscy politycy o powoływaniu doradców w samorządzie

15:39

16 września 2017

Karolina Kamińska

dziennikarka działu informacji   +48 68 4555 522

Sejm przyjął nowelizację ustawy o pracownikach samorządowych. Usuwa ona z obowiązującej ustawy przepis, na podstawie którego wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta i marszałek województwa może zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim na czas pełnienia swojej funkcji.
Mirosław Marcinkiewicz z PO mówi, że doradcy spełniali swoją role.


Roman Kuźmiński z Kukiz 15 jest zdania, że doradcy i asystenci uzyskują pracę z klucza partyjnego.


Jolanta Fedak z PSL dodaje, że takie same zasady powinny być zarówno wobec samorządów jak i instytucji rządowych.


Marek Surmacz z PiS jest zdania, że prezydentów, burmistrzów powinni wybierać radni, podobnie jak jest w sejmiku województwa. Dziś, zdaniem polityka, nie ma organu kontrolującego.


Paweł Pudłowski z Nowoczesnej uważa, że doradcy powinni być wybierani na podstawie jasnych i przejrzystych zasad.

Na koniec komentarz Mirosława Zelisko z Polski Razem

Jedna myśl na temat “Lubuscy politycy o powoływaniu doradców w samorządzie”

Dodaj komentarz