Koniec z wąskim gardłem. Kierowcy jadą nową trasą S3 Zielona Góra-Sulechów

20:35

20 października 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

Drogowcy udostępnili nową trasę S3 między Zieloną Górą a Sulechowem. Ważna informacja jest taka, że droga została udostępniona na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Oznacza to jeszcze pewne utrudnienia, m.in. barierki oddzielające pasy drogowe. Obie jezdnie mają być przejezdne w pełni w sobotę po południu.
Wojewoda lubuski Władysław Dajczak mówi, że nowe drogi oznaczają rozwój województwa.

Na gospodarcze korzyści zwracał uwagę także prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec.

Szef generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Krzysztof Kondraciuk zwraca uwagę, że jedynym „wąskim gardłem” na S3 między Szczecinem a Zieloną Górą pozostanie most w Cigacicach.

Szef zielonogórskiego oddziału GDDKiA Marek Langer dodaje, że nowa droga to także poprawa bezpieczeństwa.

O bezpieczeństwie mówił też szef zielonogórskiej policji Piotr Fabijański. Zwracał uwagę, że skończy się letni koszmar turystów stojących w korkach w drodze nad morze.

Teraz ważne informacje dla kierowców. Przedstawiciel generalnego wykonawcy mówi, że droga będzie udostępniona na zasadzie tymczasowej organizacji ruchu. Oznacza to jeszcze pewne utrudnienia, m.in. barierki oddzielające pasy drogowe. Obie jezdnie mają być udostępnione w pełni jutro około południa.

Na uroczystości oddania drogi do użytku byli lubuscy politycy. Z vipami rozmawiał red. Janusz Życzkowski. Posłuchaj:

 

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich polegał na budowie drugiej jezdni drogi wraz z obiektami mostowymi i całą infrastrukturą poza jednym z mostów na Odrze, który ma powstać w miejscu rozebranego funkcjonującego dotychczas. Rozbiórka starego mostu i budowa nowego w jego miejscu (w ciągu pierwszej jezdni) stanowi zakres drugiego etapu inwestycji, który ma się zakończyć w drugiej połowie 2019 roku. Do tego czasu na odcinku Sulechów – Zielona Góra, mierzącym nieco ponad 13,3 km, występować będzie jeszcze zwężenie do jednej jezdni na pierwszym z nowych mostów na Odrze.

Zgodnie z podpisaną w 2015 r. umową pierwszy etap inwestycji miał się zakończyć w sierpniu br., jednak ze względu na konieczność poszerzenia zakresu prac naprawczych na pierwszej jezdni czas na zakończenie wydłużono do połowy października.

Według planów GDDKiA S3 na lubuskim odcinku ma zyskać pełne parametry drogi ekspresowej do końca 2018 roku. Trwają prace nad jej rozbudową o drugą jezdnię między Zieloną Górą i Nową Solą, a także budowa nowego odcinka S3 po nowym śladzie pomiędzy Nową Solą i Legnicą.

 

Dodaj komentarz