Jest śledztwo w sprawie Wydarzeń Zielonogórskich

04:50

28 grudnia 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

Polska Agencja Prasowa

IPN wznawia śledztwo w sprawie Wydarzeń Zielonogórskich z 1960 r. i szuka poszkodowanych. 30 maja 1960 roku w Zielonej Górze mieszkańcy starli się z milicją i oddziałami ZOMO w obronie Domu Katolickiego.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, prokurator Artur Orłowski z poznańskiego pionu śledczego IPN podjął na nowo umorzone kilka lat temu śledztwo. Dotyczy ono zbrodni komunistycznych popełnionych przez funkcjonariuszy milicji, którzy tłumili demonstrację „poprzez przekraczające zasady użycia środków przymusu bezpośredniego naruszenia nietykalności cielesnej osób biorących udział w demonstracjach w obronie Domu Katolickiego”.

„Zostały odnalezione materiały operacyjno-śledcze milicji, w których są dane osób zatrzymanych” – wyjaśnia decyzję IPN prokurator Orłowski. Dzięki temu łatwiejsze jest dotarcie do ofiar i ustalenie sprawców.

30 maja 1960 roku w Zielonej Górze mieszkańcy starli się z milicją i oddziałami ZOMO w obronie Domu Katolickiego. Chodziło o próbę zlikwidowania tej placówki przez władze miasta. W jego pomieszczeniach znajdowała się wówczas m.in. lokalna redakcja „Słowa Powszechnego”, oddział Caritasu, PCK, a także odbywały się lekcje religii. Zdaniem historyków IPN prawdopodobnie to ostatnie spowodowało, że komunistyczne władze postanowiły oddać budynek do dyspozycji orkiestrze – pisze „Rzeczpospolita”.

Wydarzenia Zielonogórskie wróciły do zbiorowej pamięci dzięki organizacji tegorocznych uroczystości rocznicowych, w którą zaangażowało się wiele środowisk. Bohaterowie historii sprzed 57 lat zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności. Powstały trzy specjalne audycje Radia Zachód. Jedna z nich, „Wydarzenia, których nie znacie”, została nagrodzona w konkursie Audycja Historyczna Roku. Posłuchaj:

Kolejna, „Świadectwo”, zdobyła wyróżnienie na festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Gazeta Lubuska przygotowała dobrze przyjęty film dokumentalny.

Dodaj komentarz