Izabela Patek z nagrodą rady programowej

14:10

18 grudnia 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 455 55 03

Krzysztof Filmanowicz

Redakcja internetowa

dziennikarz

Dziennikarze Radia Zachód spotkali się na tradycyjnym opłatku. Gościliśmy m.in. biskupa Tadeusza Lityńskiego i harcerzy, dzięki którym dotarło do nas Betlejemskie Światło Pokoju.

Spotkanie opłatkowe połączone było z wręczeniem nagrody Rady Programowej, którą odebrała Izabela Patek.

Dodaj komentarz