Dzień Zaduszny

06:00

2 listopada 2017

Agnieszka Dobosiewicz

Dziennikarka gorzowskiej redakcji Radia Zachód i Radia Gorzów. Tel. 95 7204 791.

Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny (tzw. Zaduszki).

– W tym dniu modlimy się za dusze zmarłych, które do pełnej świętości potrzebują naszego wstawiennictwa – mówi proboszcz parafii katedralnej w Gorzowie ksiądz Zbigniew Kobus.

W dawnych czasach poprzez modlitwy i jałmużny rozdawane ubogim wierni starali się nieść pomoc duszom cierpiącym w czyśćcu. Tradycje te przetrwały – w formie rozdawnictwa chleba ubogim przed kościołami i cmentarzami w Dzień Zaduszny – aż do XX wieku. Do dzisiaj przetrwał zwyczaj odwiedzania w tym dniu grobów, zapalania lampek i świec. Zachował się też zwyczaj składania ofiary na tzw. wypominki – imiona zmarłych wypisane na kartkach, są odczytywane przez kapłana w trakcie nabożeństw, a ich dusze polecane Bogu, by okazał im swoje miłosierdzie i przyjął do wiecznej chwały.

 

Dodaj komentarz