Czy mieszkańcy os. Pomorskiego stracą parking?

16:17

22 kwietnia 2017

Aurelia Adaszyńska

Dziennikarz Radia Zielona Góra

Czy Pomorskie straci sto miejsc parkingowych?

Jak informuje zielonogórski radny Jacek Budziński, miasto przymierza się do wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Pomorskiego i Ślaskiego. W nowym dokumencie, terenowi na którym obecnie wielu mieszkańców parkuje swoje pojazdy, ma zostać przypisana funkcja usługowa. Jak podkreśla Budziński, może to oznaczać, sprzedaż placu, a co za tym idzie, likwidację miejsc postojowych:

Jak mówi Budziński, zaskakują go plany miasta. Z jednej strony prezydent obiecuje bowiem mieszkańcom nowe miejsca parkingowe, z drugiej natomiast chce likwidować już te istniejące:

Do 17 maja mieszkańcy Zielonej Góry mają prawo wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Pomorskiego i Śląskiego. Uwagi należy składać na piśmie do prezydenta miasta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, a także adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

WIĘCEJ INFORMACJI (TUTAJ)

 

zdjęcie: Jacek Budziński

Dodaj komentarz