Biznes społeczny – nowe pole aktywności ekonomicznej

15:15

7 lipca 2017

Sylwia Misiak

Dziennikarka Radia Zachód

tel.: 68 455 55 95

W Radiu Zachód rozpoczynamy cykl debat pod hasłem „Biznes społeczny – nowe pole aktywności ekonomicznej”.

W ich trakcie będziemy mówić o podmiotach ekonomii społecznej i ich wpływie na zmiany społeczno–gospodarcze. Będziemy też prezentować takie instytucje, wskazując je jako rzetelnych dostawców towarów i usług.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: http://www.es.lubuskie.pl.

Gośćmi pierwszej debaty byli: Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Sebastian Cycuła, prezes stowarzyszenia Dalej Razem, oraz Paulina Bartlińska, menadżerka sklepu ze zdrową żywnością.

I część debaty:

II część debaty:

W drugiej debacie tematem była Akademia Liderów Lokalnych. To forma edukacji, która ma za zadanie rozwijać umiejętności liderskie, wskazywać, na czym polega sztuka bycia dobrym liderem oraz uczyć, jak skutecznie działać  w grupie i w swoim otoczeniu. Celem Akademii prowadzonej w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Efekt Synergii jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności mające ułatwić prowadzenie działań, projektów w środowiskach lokalnych oraz w kompetencje służące większemu zaangażowaniu w procesy tworzenia i realizacji polityk publicznych, szczególnie  z wykorzystaniem narzędzi ekonomii społecznej.

I część debaty:

II część debaty:

Dodaj komentarz