Metoda Suzuki – nauka gry przez zabawę

20:05

10 sierpnia 2017

Adam Król

Korespondent Radia Zachód z powiatu strzelecko-drezdeneckiego,

tel. 663 557 806,

e-mail: a.krol@zachod.pl

Czy można uczyć się gry na instrumencie w miły i przyjemny sposób – poprzez zabawę? Można! Dzięki metodzie, która zwie się Suzuki. Jest to sposób uczenia małych dzieci gry na instrumentach muzycznych na zasadzie naśladownictwa, stworzona przez japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki w latach 40–50. XX w. Z takiego sposobu nauki gry mogą korzystać dzieci m.in. w Strzelcach Krajeńskich. O tym jak wygląda taka nauka z pianistką, małymi pianistkami, które były na pierwszych warsztatach muzycznych tego typu w Polsce w pałacu w Międzylesiu i ich mamami rozmawiał Adam Król:

Więcej na temat metody Suzuki znajduje się na stronie Centrum Edukacji Suzuki.

Dodaj komentarz