Trwają uzgodnienia polsko – niemieckie w sprawie mostu granicznego w Kostrzynie

14:12

7 grudnia 2017

Zbigniew Bodnar

Dziennikarz gorzowskiej redakcji Radia Zachód. Tel. 95 720 47 91.

Trwają wzajemne uzgodnienia pomiędzy stroną polska, a niemiecką na temat budowy granicznego  mostu drogowego i kolejowego w Kostrzynie.

Zdaniem burmistrza Andrzeja Kunta wstępne decyzje już zapadły, potrzebna jest natomiast  ratyfikacja uzgodnień na szczeblu rządowym obu krajów:
Drogowy i kolejowy most graniczny odciąży Kostrzyn m.in. od ruch kołowego TIR-ów, których jeżdżących dziennie przez miasto do Kostrzyńsko-Słubickiej  Specjalnej Strefy Ekonomicznej i z niej wyjeżdżających jest ponad tysiąc.

Dodaj komentarz