Lubuski Włącznik

14:00

13 września 2016

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 4555 503

Kto jest „włącznikiem” aktywizującym potencjał biznesu społecznego wśród Lubuszan?
Odpowiedzi na to pytanie szukał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, który razem z Radiem Zachód realizuje kampanię pod nazwą „Lubuski Włącznik. Lider biznesu społecznego”. Zwycięzca konkursu:

Dalej Razem Sp. z o.o. (posłuchaj reportażu i audycji):

Wyróżnienia:

Gala finałowa odbyła się 27.11.2016 w Zielonej Górze – Ochli. Posłuchaj:

Relacja 1:

Relacja 2:

Relacja 3:

Relacja 4:

Relacja 5:

Na temat akcji rozmawialiśmy z dyrektorem ROPS Jakubem Piosikiem. (audycja 1 – 20.09.2016)

W audycji 22.09.2016 odwiedziliśmy ośrodek „Dalej Razem” w Zielonej Górze

W audycji 27.09.2016 byliśmy w Spółdzielni Socjalnej „Miętowy królik” w Sulechowie.

W czwartek 29.09.2016 mówiliśmy o Spółdzielni Socjalnej „Winda” w Szprotawie.

Audycja z 4.10.2016. Tym razem odwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną „Eden” w Kożuchowie.

Czwartek, 6.10.2016. Dziś gościliśmy w gorzowskim Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg”.

Wtorek 11.10.2016. W tej audycji mówiliśmy o spółdzielni „Zaodrze” z Nietkowic.

W dzisiejszej audycji (13.10.2016) zaprezentowaliśmy Odrzańską Spółdzielnię Socjalną w Krośnie Odrz.

Audycja poświęcona Spółdzielni Socjalnej „Silvanus” w Dzietrzychowicach k. Żagania (18.10.2016).

Dziś (20.10.2016) odwiedzamy fundację „Ad Rem” w Gorzowie.

We wtorek 25.10.2016 ponownie byliśmy w Krośnie Odrz.

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa (audycja z 27.10.2016).

Spółdzielnia „Nadruk”. Posłuchaj audycji:

Beata Kiecana, wicedyrektor ROPS, przypomina, że jest to już trzecia edycja akcji, której głównym celem jest wyróżnienie najciekawszych i najaktywniejszych instytucji działających na rzecz rozwoju społecznego Lubuszan:

Jak zaznacza Agnieszka Sułtanowska z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, Lubuszanie są zainteresowani działalnością społeczną.
Świadczy o tym m.in. rosnąca liczba nowo powstających fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych:

 

Nagrodą główną dla zwycięzców tegorocznej akcji jest kampania medialna promująca działalność danego podmiotu w lokalnej prasie, radiu i telewizji.

/var/www/wordpress/wp content/blogs.dir/6/files/2016/09/lubuski wlacznik

 

Dodaj komentarz