Wspomnienie naszego świętego

07:55

22 października 2015

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 4555 503

Po raz drugi 22 października katolicy na całym świecie wspominają świętego Jana Pawła II. Dziś mija 37. rocznica rozpoczęcia jego pontyfikatu.

Papież Franciszek właśnie 22 października wybrał na liturgiczne wspomnienie swego poprzednika z Polski. To dzięki niemu Jan Paweł II jest jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze świętych. Stało się to w niecałe trzy lata po beatyfikacji. „Wielu z nas słuchało Jana Pawła II osobiście, a mimo to on dziś jest bliżej nas niż wtedy”- mówi IAR ksiądz Przemysław Śliwiński,  rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej. Przypomina, że wybór Karola Wojtyły przyniósł wiele zmian w samym Kościele i w świecie. Wyjaśnia, że papież Polak jest świętym, a więc dla wierzących obecnym. „Choć jest to obecność inna niż wtedy, kiedy spotykaliśmy go na przykład podczas pielgrzymek. Nasza pamięć o Janie Pawle II nie może być hipokryzją”- dodaje rzecznik archidiecezji. Oprócz przypominania sobie słów papieża musimy strać się go naśladować.

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Dwadzieścia dwa lata później wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 1 listopada 1946 roku. Po nich wyjechał na studia do Rzymu. Od roku 1956 Karol Wojtyła wykładał etykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1958 roku został mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie, zaś od 30 grudnia 1963 roku kierował metropolią krakowską. W 1978 roku, podczas konklawe po śmierci Jana Pawła I, 16 października został wybrany papieżem. Przyjął imię Jan Paweł II. Jego pontyfikat trwał prawie 27 lat.  Wybór Karola Wojtyły przyniósł szereg zmian w samym Kościele i w świecie. Wielu historyków podkreśla, że ten papież znacząco wpłynął zwłaszcza na wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej. To po jego pielgrzymce do Polski w 1979 roku rozpoczął się proces przemian politycznych, które objęły połowę Europy.  To on pierwszy mówił, że w Kościele jest miejsce dla osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Zmarł 2 kwietnia 2005 roku. Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 2011 roku. Kanonizowany został 27 kwietnia 2014 roku.  Zwykle świętych w Kościele rzymskokatolickim wspomina się w dniu ich śmierci. Tym razem uczyniono wyjątek. Jan Pawła II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W czasie, w którym często przypada okres Wielkiego Postu lub Wielkiego Tygodnia. Ówczesny papież Benedykt XVI, który beatyfikował Jana Pawła II, uznał, że ta data nie sprzyja radosnej atmosferze, jaka towarzyszy takiemu wspominaniu.  Wyznaczył, więc na to wspomnienie dzień rozpoczęcia jego pontyfikatu w 1978 roku. Tym samym tokiem myślenia poszedł papież Franciszek ,wskazując wspomnienie świętego.

(IAR)

Dodaj komentarz