Stulecie Związku Miast Polskich

14:12

15 grudnia 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

Związek Miast Polskich świętuje stulecie swojego powstania. Na uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym ZMP przedstawiciele miast przypomnieli historię i współczesne dokonania samorządów miejskich w Polsce.
W liście do zebranych odczytanym przez doradcę prezydenta Tadeusza Deszkiewicza, Andrzej Duda podkreślił, że miastom od wieków przypada szczególna rola jednoczenia i inspirowania społecznych wysiłków. Prezydent w liście zaznaczył, że samorządność jest jednym z filarów polskiej demokracji i nowoczesnego państwa silnego energią swoich obywateli. Andrzej Duda dodał, że widzi w samorządności także potężny motor zrównoważonego rozwoju, który jest w stanie mobilizować potencjał do organizowania się ludzi i wykorzystywać bogactwo lokalnych zasobów.
Profesor Krystian Ziemski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przypomniał, że samorządy powstały wcześniej niż państwa i mają chronić prawa obywateli. Profesor zaznaczył, że państwo nie przyznaje tylko samorządom pewne kompetencje, ale ma chronić przyrodzone wartości samorządu jako jednostek. Przypomniał, że samorząd jest korporacją mieszkańców danego terenu.
Do Związku Miast Polskich należy ponad 300 polskich miast, a na terenie członków tej organizacji mieszka ponad 3/4 mieszkańców polskich miast.

Dodaj komentarz