Sejm: premier M.Morawiecki rozpoczął expose

16:34

12 grudnia 2017

Karolina Kamińska

dziennikarka działu informacji   +48 68 4555 522

Informacyjna Agencja Radiowa

W Sejmie rozpoczęło się expose premiera Mateusza Morawieckiego. Przysłuchują mu się obecni na sali prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, ministrowie oraz posłowie.
Po expose ma odbyć się przerwa, a potem – dyskusja. Głosowanie nad wnioskiem premiera o udzielenie wotum zaufania rządowi zaplanowano po północy. Sejm wyraża wotum zaufania bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
Wczoraj prezydent Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów. Skład rządu zmienił się niewiele. Mateusz Morawiecki będzie premierem i nadal ministrem rozwoju i finansów. Jego poprzedniczka Beata Szydło zostaje trzecim wicepremierem – obok Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego i Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Dodaj komentarz