Protest KOD przed Sądem Najwyższym

21:16

1 października 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

Kilkaset osób uczestniczyło wieczorem w proteście KOD przed Sądem Najwyższym w Warszawie. Zwolennicy Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem „Suweren mówi nie” protestowali przeciwko zmianom w systemie sądownictwa. Podobne pikiety zapowiadano na dziś wieczór w kilkudziesięciu miastach w kraju.
Organizatorzy protestu w stolicy rozdali wśród zebranych tekst prezydenckich projektów reformujących sądownictwo, a następnie podarli go. Mówili, że propozycje Andrzeja Dudy ich nie zadowalają, bo nie gwarantują utrzymania trójpodziału władzy, uzależniając sądy od polityków. Uczestnicy protestu rozwinęli kilkunastometrową flagę Polski i zapalili znicze. Wiele osób trzymało flagi narodowe i unijne. Na zakończenie trwającej godzinę pikiety odśpiewano hymn Unii Europejskiej.
Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa trafiły do Sejmu. Prezydent podtrzymał postulat, by sędziów KRS wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Prezydent proponuje, by na wybór sędziów Rady mieli wpływ także obywatele. Prawo do zgłoszenia kandydata na członka Rady będzie miała grupa co najmniej dwóch tysięcy obywateli, a także grupa co najmniej 25 sędziów w stanie czynnym. Andrzej Duda przekonuje w uzasadnieniu, że proponowana przez niego zmiana „spowoduje zwiększenie demokratycznej legitymacji członków KRS powoływanych z grona sędziów, wzmocni transparentność oraz umożliwi publiczną debatę nad kandydaturami”.

Dodaj komentarz