PiS nie wyklucza zgłoszenia poprawek do prezydenckich projektów

22:25

25 września 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa mają jutro wpłynąć do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zamierza dokładnie je przeanalizować i wtedy podejmie decyzję, czy zgłosi do nich poprawki – zapowiedziała rzeczniczka PiS Beata Mazurek:


Prezydent Andrzej Duda w swoich projektach ustaw o Sądzie Najwyższym i KRS wprowadził zapisy zmienione w stosunku do tych, które budziły jego wątpliwości i dla których zawetował ustawy przygotowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przewiduje miedzy innymi, że sędziowie tego sądu mają przechodzić w stan spoczynku w wieku 65 lat, będą jednak mogli wystąpić do prezydenta o przedłużenia orzekania. Powołana miałaby być nowa izba – Izba Kontroli Nadzwyczajnych i Spraw Publicznych. W obu izbach zasiadaliby ławnicy nie będący prawnikami, powoływani przez Senat.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej rozpatrywałaby skargi nadzwyczajne. Ma być utworzona także Izba Dyscyplinarna, bo – jak mówił prezydent – jest ważne, by sprawy dyscyplinarne były załatwiane w sposób transparentny.
Jeśli chodzi o Krajową Radę Sądownictwa, to prezydent zaproponował między innymi, by każdy poseł miał jeden głos przy wyborze kandydatów.

Dodaj komentarz