NIK: uczelnie publiczne nie zawsze prawidłowo ustalały wysokość opłat za usługi edukacyjne

10:45

16 maja 2016

Informacyjna Agencja Radiowa

Uczelnie publiczne nie zawsze prawidłowo ustalały wysokość opłat za usługi edukacyjne – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Autorzy dokumentu podkreślają, że najwięcej nieprawidłowości dotyczyło nierzetelnego szacowania kosztów nauki na studiach niestacjonarnych oraz zawyżania opłat rekrutacyjnych. Kłopoty były także ze zwalnianiem studentów z opłat. Uczelnie co prawda wypełniły ustawowy obowiązek określenia warunków zwolnień, ale przyjęte zasady w praktyce ograniczały lub utrudniały skorzystanie z tych zwolnień.
Odnosząc się do zawyżania opłat rekrutacyjnych Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że niektóre badane uczelnie nie stosowały się do przepisów ustawy. Zgodnie z nią, rektorzy placówek edukacyjnych ustalając wysokość wpisowego, powinni brać pod uwagę faktyczne koszty niezbędnych czynności rekrutacyjnych. Wyniki kontroli wskazują, że część uczelni ustalała wysokość opłat rekrutacyjnych bez sporządzenia odpowiedniej kalkulacji kosztów. NIK zgłosiła zastrzeżenia także do sposobów wydawania środków pozyskanych z opłat rekrutacyjnych.
Więcej na stronie Izby www.nik.gov.pl

Dodaj komentarz