Minister kultury odwołał szefową PISF

22:13

9 października 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

Minister kultury odwołał Magdalenę Srokę z funkcji dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Jak podano na stronie resortu, przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji jest naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Filmów Cyfrowych w USA.

Według ministerstwa kultury, w oficjalnym piśmie wydanym przez PISF dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej.
W komunikacie na stronie resortu napisano też, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykonując zadania organów administracji rządowej w zakresie kinematografii oraz sprawując nadzór nad działalnością PISF, nie może godzić się z aktami działalności dyrektora PISF, które pozostają w jawnej sprzeczności z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Instytut w zakresie promocji i tworzenia warunków do rozwoju polskiej twórczości filmowej.
W liście, wysłanym do amerykańskiego lobbysty, prawnika, byłego senatora i prezesa stowarzyszenia Motion Picture Association of America, a podpisanym przez Magdalenę Srokę, mowa jest o sytuacji w Polsce widzianej oczami ludzi kultury. Zawarte jest tam między innymi ostrzeżenie o ryzyku powrotu cenzury oraz informacja o rzekomych prześladowaniach polskich filmowców.
Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała dziś wniosek ministra kultury o odwołanie dyrektor Magdaleny Sroki z powodu – jak podkreślono – braku przesłanek. Przewodniczący Rady Jacek Bromski poinformował, że Rada dała wiarę wyjaśnieniom szefowej PISF, że nie znała treści listu. Takie wyjaśnienia nie były jednak wystarczające dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Mamy tu sytuację dwojaką: albo Magdalena Sroka podpisała ten list, albo nie dokonała nadzoru. Jakby na to nie patrzeć, w obu tych przypadkach kompetencje dyrektora tak poważnej instytucji, jaką jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, zostały podważone” – podkreślił po ogłoszeniu decyzji Rady Programowej PISF wiceszef resortu Paweł Lewandowski. Dodał, że resort wielokrotnie rozmawiał z Magdaleną Sroką i prosił o wyjaśnienia albo dowody, że nie wiedziała o wysłaniu listu. „Nie potrafiła nam ich przedstawić, dlatego ta decyzja została utrzymana” – podkreślił wiceminister kultury. Decyzja w sprawie odwołania szefowej PISF ma nastąpić niezwłocznie po formalnym wpłynięciu do resortu opinii Rady Programowej PISF.

Dodaj komentarz