Izabela Kiszka-Hoflik została p.o. dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

22:17

16 października 2017

Informacyjna Agencja Radiowa

Decyzję w tej sprawie podjął minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.
Izabela Kiszka-Hoflik jest związana z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej od 2005 roku. Od marca 2016 roku była pełnomocnikiem dyrektora PISF, kierowała Działem Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych. Wcześniej była pełnomocnikiem dyrektora PISF ds. Współpracy Międzynarodowej.

Poprzednia szefowa PISF Magdalena Sroka została odwołana przez ministra 9 października. Jak podano wówczas w komunikacie, przyczyną odwołania dyrektor PISF z pełnionej funkcji było „naruszenie podstawowych obowiązków na zajmowanym stanowisku oraz naruszenie przepisów prawa w związku z listem dyrektor PISF do Christophera J. Dodda, prezesa Stowarzyszenia Filmów Cyfrowych w USA”. Według ministerstwa kultury, w oficjalnym piśmie wydanym przez PISF, dyrektor Magdalena Sroka naraziła na szwank wizerunek Polski i polskich instytucji kultury na arenie międzynarodowej. W liście tym podpisanym przez Magdalenę Srokę, mowa jest o sytuacji w Polsce widzianej oczami ludzi kultury. Zawarte jest tam między innymi ostrzeżenie o ryzyku powrotu cenzury oraz informacja o rzekomych prześladowaniach polskich filmowców.
Rada Programowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej negatywnie zaopiniowała wniosek ministra kultury o odwołanie dyrektor Magdaleny Sroki z powodu – jak podkreślono – braku przesłanek. Mimo to minister odwołał ją ze stanowiska.

Dodaj komentarz