ABW: kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych faktur

16:55

6 października 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 4555 503

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali kolejną osobę w sprawie obrotu sfałszowanymi fakturami VAT na zakup paliwa.

Chodzi o łódzkie śledztwo w sprawie obrotu fikcyjnymi fakturami dokumentującymi rzekome transakcje paliwem między szeregiem podmiotów krajowych, z których część zakładano na tzw. „słupa” w celu uszczuplania podatku VAT.

Jak ustalono, sprawcy w latach 2015-2017, dzięki stworzeniu sieci spółek tzw. słupów, dostarczali na rynek sfałszowane faktury, które służyły upozorowaniu transakcji handlowych. Podmioty nabywające paliwo niewiadomego pochodzenia, dzięki fikcyjnym fakturom, tworzyły dokumentację handlową przedkładaną następnie organom skarbowym, która miała pozorować legalność nabycia towaru. Mechanizm ten służył unikaniu odprowadzania podatku VAT od paliwa faktycznie wprowadzanego do obrotu w Polsce. Dotychczas zebrane dowody wskazują, że Skarb Państwa mógł stracić z tego tytułu ponad 25 mln zł.

Mężczyzna zatrzymany we wtorek jest piątym podejrzanym w tej sprawie. To osoba stojąca na czele podmiotu, który dostarczał na rynek fikcyjne faktury zakupu paliwa. Wobec podejrzanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Dodaj komentarz