PROW ułatwia scalanie gruntów rolnych

13:21

21 grudnia 2017

Artur Steciąg

Dziennikarz działu informacji, wydawca Popołudniówki (tel.  68 455 55 27)

Władze województwa lubuskiego szykują się do podpisania kolejnych umów na dofinansowanie scalania gruntów rolnych.

Pieniądze na ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak podkreśla wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, dzięki scalaniu gruntów wiele gmin będzie mogło uporządkować gospodarkę rolną, wybudować nowe drogi dojazdowe do pól i zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną działek:

Do tej pory władze województwa podpisały pięć umów na dofinansowanie scalania gruntów rolnych. Kolejna umowa w tym zakresie ma zostać podpisana z powiatem zielonogórskim, który otrzyma z PROW ok. 4 mln złotych.

Starosta zielonogórski Dariusz Wróblewski mówi, że każde tego typu wsparcie to duża pomoc dla mieszkańców terenów wiejskich:

Grzegorz Doszel, wójt gminy Bojadła, wylicza, że z dotacji na scalanie gruntów skorzysta ok. 100 rolników z jego gminy, którzy gospodarują na powierzchni ponad 1 tys. hektarów.

Jak mówi, zainteresowanie tym programem jest bardzo duże:

W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2020 województwo lubuskie ma zarezerwowane na scalanie gruntów ok. 13 mln złotych.

Dodaj komentarz