Pytanie od użytkownika: Marian Chołownia

12:30

2 grudnia 2013

Marian Bugajski

Szanowny Panie Profesorze,

ostatnio coraz częściej słyszę, jak w moim otoczeniu pada takie sformułowanie jak „trawing”, „łomzing”, „galoping”, „beaching”. Nie wiem za bardzo co oznacza to sformułowanie używane przez, co tu dużo ukrywać, dużo młodszych ode mnie ludzi. Domyślam się, że chodzi tu o slang młodzieżowy – „galoping – szybko”, „trawing” – biwakować na trawie etc. Czy jednak takie sformułowania świadczą już o kalectwie języka, jakim posługują się młodzi czy o fali anglicyzmów, które nadchodzą i z którą to moda trzeba się pogodzić?

Pozdrawiam Pana,

Marian Chołownia

 

Szanowny Panie Marianie, problem, który Pan poruszył ma wiele aspektów i trudno go omówić w krótkiej wypowiedzi. Zapożyczenia językowe są naturalnym procesem, pojawiają się nie tylko w polszczyźnie. Takie anglicyzmy,  jak np. jogging, trecking (treckingowy) weszły już do polszczyzny i musimy się z nimi pogodzić. Są to pożyczki leksykalne i jako takie są niegroźne, bo od najdawniejszych czasów przyswajamy wyrazy obce (np. niemieckie: rynek, gmina, sołtys, wójt), które dostosowują się do polskiego systemu językowego. Należy natomiast się obawiać przyswajania elementów systemowych – takich,  jak wymieniony formant –ing, który tworzy formacje hybrydalne typu:  trawing, modeling, telefoning, gdyż powoduje to unieruchomienie podsystemu słowotwórczego i może prowadzić do zaniku rodzimych formacji słowotwórczych. Trudno tu jednak mówić o kalectwie językowym młodzieży, dopóki działania, o których mowa, mają charakter zabawy językowej, a moim zdaniem w dużej mierze taki charakter mają. Zjawisko może być groźne wtedy, gdy użytkownik polszczyzny przestaje wykorzystywać możliwości systemowe polszczyzny i bezkrytycznie stosuje elementy obce. Nieuzasadnionym innowacjom trzeba się przeciwstawiać, ale czy ma sens przeciwstawianie się modzie? Ona sama z czasem przemija. Pozdrawiam serdecznie. Marian Bugajski

Jedna myśl na temat “Pytanie od użytkownika: Marian Chołownia”

Dodaj komentarz