Pytanie od użytkownika: Anna

13:17

22 września 2015

Marian Bugajski

Szanowny Panie Profesorze,
mam kłopot ze zdaniami zawierającymi tzw. pomiot szeregowy, a dokładniej z liczbą i rodzajem orzeczenia, np. Do inicjatywy USA mogłyby przyłączyć się Egipt i Jordania/ mógłby przyłączyć się Egipt i Jordania? – czy obie wersje zdania są poprawne?
I jeszcze jedno pytanie: czy nazwy, np. partii politycznych, złożone z dwóch członów należy pisać z dywizem czy z myślnikiem np. Zjednoczona Prawica – Ruch Narodowy lub Nasza Gruzja – Wolni Demokraci?
Dziękuję za odpowiedź

1. Jeżeli składniki podmiotu są połączone spójnikami i, oraz – orzeczenie powinno mieć liczbę mnogą. Dopuszcza się liczbę pojedynczą, gdy wszystkie części podmiotu są rzeczownikami abstrakcyjnymi i mają ten sam rodzaj. Można też użyć liczby pojedynczej, jeżeli orzeczenie stoi przed podmiotem, ale nie zaleca się tego w odniesieniu do składników różnorodzajowych przy orzeczeniu w czasie przeszłym lub w trybie warunkowym. A więc: Do inicjatywy USA mogłyby się przyłączyć Egipt i Jordania.

2. W odniesieniu do tego typu połączeń nie ma jasno ustalonych zasad. W praktyce typograficznej nader często myślnik (długa kreska), półpauza i dywiz (krótka kreska) są stosowane zamiennie.

Pozdrawiam. Marian Bugajski

Dodaj komentarz