MSZ ws. uruchomienia procedury z art. 7 wobec Polski

14:29

20 grudnia 2017

Marek Poniedziałek

kierownik redakcji publicystyki
m.poniedzialek@zachod.pl
tel. +48 68 455 55 11

Informacyjna Agencja Radiowa

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że Polska z ubolewaniem przyjmuje uruchomienie przez Komisję Europejską procedury przewidzianej w artykule 7 traktatu Unii Europejskiej. Resort zaznaczył, że decyzja ma charakter polityczny, nie zaś prawny.

MSZ przekazało, że decyzja ta niepotrzebnie obciąża wzajemne relacje, co może utrudniać budowanie porozumienia i wzajemnego zaufania pomiędzy Warszawą a Brukselą. Dlatego resort spraw zagranicznych zapewnia, że Polska jest zawsze gotowa do rozmów.
MSZ podkreśla, że Polska jest skłonna przedstawić założenia i cele reformy wymiaru sprawiedliwości na forum Rady do spraw Ogólnych, a także w kontaktach dwustronnych, jeśli będzie taka potrzeba.
Ministerstwo poinformowało, że Polska nadal chce reformować system wymiaru sprawiedliwości. „Jesteśmy otwarci na debatę społeczną i polityczną dotyczącą tej ważnej reformy, a od naszych europejskich partnerów oczekujemy wszechstronnej, obiektywnej oceny i lepszego zrozumienia zmian, którym podlegały projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa w toku prac legislacyjnych” – czytamy w komunikacie MSZ.
MSZ przekazało, że Polska zawsze respektowała i nadal będzie respektować wyroki Trybunału Sprawiedliwości, bez względu na przedmiot sprawy i występujące w tym zakresie różnice zdań.
Resort spraw zagranicznych poinformował także, że Polska jest gotowa do obrony swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwości jako niezależnym i bezstronnym organem sądowym, a nawet oczekuje, że będzie miała taką możliwość.

Dodaj komentarz