Inspekcja Handlowa ma zastrzeżenia do 30 proc. odblasków

12:25

2 stycznia 2018

Informacyjna Agencja Radiowa

Prawie jedna trzecia skontrolowanych przez Inspekcję Handlową elementów odzieży ostrzegawczej nie spełniała wymagań. Inspektorzy sprawdzili między innymi jakość odblasków, kamizelek ostrzegawczych i ochronników słuchu.

Alicja Liszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że skontrolowano 53 produkty, z których 16 zostało zakwestionowanych. Powodem były między innymi negatywne wyniki testów laboratoryjnych i błędy w instrukcjach użytkowania. Większość przedsiębiorców dobrowolnie usunęła błędy, natomiast w pięciu sprawach prezes UOKiKu wszczął postępowanie.

Malwina Buszko z UOKiKu przypomina, że przepisy nakazują noszenie odblasków osobom poruszającym się po zmroku poza terenem zabudowanym. Podkreśla, że jeśli kupowany odblask nie ma znaku CE, to oznacza, że jest on tylko gadżetem.

Najwięcej zastrzeżeń kontrolerzy mieli do jakości kamizelek ostrzegawczych. Co druga miała zaniżony współczynnik luminancji świetlnej, co oznacza że jej użytkownicy nie byli odpowiednio widoczni.

Dodaj komentarz