Stanisław Iwan

09:06

13 października 2017

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Z wiceprezesem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej  (Polska Razem Zjednoczona Prawica) rozmawia Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz