Poranna rozmowa: Piotr Duda

09:27

29 czerwca 2016

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A. ds.
Radia Zielona Góra,
red. publicystki i internetu
fb.com/janusz.zyczkowski

Z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” oraz przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego rozmawia Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz