Poranna rozmowa: Dariusz Rosati

09:05

21 października 2016

Janusz Życzkowski

Z-ca redaktora naczelnego,
Radia Zachód S.A.
szef Radia Zielona Góra,
kierownik redakcji internetowej,
fb.com/janusz.zyczkowski

Z eurodeputowanym PO rozmawia Janusz Życzkowski

Dodaj komentarz