Paweł Leszczyński

08:50

31 października 2017

Kamil Hypki

z-ca redaktora naczelnego  kierownik działu informacji   +48 68 4555 503

Z sekretarzem gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekumenicznego rozmawia Andrzej Pierzchała

Dodaj komentarz